مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك

این فایل درباره ی مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك|40062367|eaw

**

در این بخش ما تعداد بیشتری از نتایج قانون دومترمودینامیك را بوسیله محاسبات تغییرات آنتروپی همراه با یك جریان گوناگون آزمایش می كنیم . برای سادگی كار ، ما توجه خود را به یك تركیب سیستم بسته جلب می كنیم . حالتی كه بوسیلة دو متغیر از سه متغیر V و T و P مشخص می شود .

انتخاب متغیرهای مستقل :

تركیب دو قانون اول و دوم نیازمند این است كه تغییرات دیفرانسیلی در انرژی داخلی به صورت زیر باشد .

(1)

معادلة (1) برای هر دو واكنش برگشت پذیر و برگشت ناپذیر درست است زیرا مربوط به توابع حالت S و U و V می باشد . محاسبة ds برای یك جریان برگشت ناپذیر نیازمند این است كه ما یك راه برگشت پذیر میان حالتهای ابتدایی و انتهایی پیدا كنیم ، اما ds یك دیفرانسیل واقعی است و رابطه ای كه در معادلة (1) عنوان شده ، جریانی است كه محیط اطراف خود تبعیت نمی‌كند. معادلة (1) اینگونه عنوان می كند كه تغییر انرژی در یك جریان به طور مشخصی آشكار است هنگامی كه تغییر از ، تغییر دادن حجم هنگامی كه آنتروپی ثابت است و برعكس متأثر باشد .

سپس برای S ثابت ، شیب U برخلاف V فقط فشار است و برای V ثابت ، شیب U بر خلاف S فقط دما است . سادگی این تفسیر از سرعتهای تغییر U با توجه به تغییرات S و V و با توجه به متغیرهای P ، V ، T ، S و V را به عنوان متغیرهای مستقل طبیعی تابع U معرفی و طبقه بندی می كنیم .

برای هر تابع حالت ترمودینامیكی ، ما متغیرهای طبیعی را مشخص می كنیم . این تفسیر حاللتی را بوجود می آورد برای معرفی كردن یك دگرگونی متغیرها ، مثل جایی كه یك تابع y(x) از متغیر مستقل X بازنویسی شده به عنوان یك تابعی كه در آن مشتق y(x) نسبت به x یك متغیر مستقل است . چرا یك فرد باید متغیرهای طبیعی یك تابع حالت ترمودینامیكی را پیدا كند ؟


مطالب دیگر:
🔥تحقیق کمیته امداد امام خمینی (ره) و امر به معروف و نهی از منکر🔥تحقیق طراحی صفحات وب با FrontPage 2000🔥تحقیق محاسبات گریدی🔥تحقیق مجتمع مسکونی🔥تحقیق دستگاه تنفسي (‌بيني)🔥تحقیق پروتئين، CDNA و شناسايي گرن🔥تحقیق ذات الریه چیست؟🔥تحقیق ديازپام (DIAZEPAM)🔥تحقیق تاريخچه مختصري از مفهوم و پيدايش اعداد🔥تحقیق تبديل تضعيف انتشار به شدت ميدان دريافتي🔥تحقیق تاريخچه ميکروپرسوسور و کاربرد🔥تحقیق تاریخچه هندسه🔥تحقیق مسکن🔥گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت پارس مختصات جنوب🔥گزارش کارآموزی کامپیوتر در سازمان آموزش و پرورش استان لرستان معاونت پژوهش و برنامه ریزی🔥گزارش کارآموزی در اداره امور مالیاتی🔥گزارش کارآموزی در شرکت برق خراسان شمالی🔥گزارش کارآموزی در خط 5 مترو تهران (پست برق بنیاد رنگ)🔥گزارش کارآموزی در شرکت بیمه توسعه🔥گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمان های بتنی🔥گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در کارخانه سیمان کرمان🔥گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت رویان ستون🔥پاورپوینت خلاصه کتاب زبان خارجه تخصصی2 تالیف رضا نیلی پور و منوچهر جعفری گهر🔥پاورپوینت خلاصه کتاب زبان خارجه تخصصی1 تالیف رضا نیلی پور🔥پاورپوینت تاریخ زبان فارسی